Your search results

Els notaris confirmen una tendència: els bancs estan obrint la mà del crèdit hipotecari

Posted by info@inmocosta.com on 12/06/2019
0
Más tipo fijo, más transparencia y cambios en el euríbor: lo que les espera a las hipotecas en 2018

Després de quatre mesos d’estadístiques del mercat de l’habitatge, els notaris constaten certa obertura en la concessió d’hipoteques per a l’adquisició de cases. De les 187.642 habitatges comprats entre gener i abril de 2019, el 48,3% ho van fer amb un préstec hipotecari mitjançant, més de 2 punts percentuals per sobre de les dades recollides en el mateix període de 2018.

En el que va de 2019, la concessió d’hipoteques sobre habitatges ha augmentat per sobre del numero d’operacions de compravenda que s’estan realitzat. Entre gener i abril d’aquest any s’han venut 187.642 cases, de les quals un 48,3%, és a dir 90.590, es van adquirir mitjançant una hipoteca. Aquest percentatge suposa 2,1 punts percentuals més que en el mateix període de 2018, segons les dades recollides actualment pel Consell General del Notariat. Encara es compren al comptat el 51,7% dels habitatges que s’adquireixen a Espanya.

Entre gener i abril de 2018, el 46,2% de les compravendes es produïen amb una hipoteca mitjançant De fet, entre un any i un altre s’han venut 1.745 habitatges més, però s’han concedit 4.646 hipoteques més.

Si ens fixem mes a mes d’aquest primer quadrimestre de 2019, la concessió d’hipoteques per a habitatges no ha baixat del 47,2% d’operacions de gener. De fet, el març passat s’aconsegueixo el percentatge màxim de la sèrie des de 2011 amb un 49,3% del total de compravendes. A l’abril va ser del 48,3%.

En aquest quart mes, la compravenda d’habitatge es va situar en 50.172 transaccions, la qual cosa suposa un augment interanual de l’1%. No obstant això, el preu faig una mitjana de per m2 va ser de 1.407 euros, la qual cosa suposa una caiguda del 1,7%.

Per la part de les hipoteques, els préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’un habitatge van augmentar un 5,1% interanual fins als 24.228 nous préstecs. La seva quantia mitjana va sofrir una caiguda del 1,1% en termes interanuals, fins als 135.084 euros.

Compare Listings