Your search results

Com demanar una hipoteca si no vivim a Espanya?

Posted by info@inmocosta.com on 26/08/2021
0

Cada vegada hi ha més persones interessades a adquirir un habitatge a Espanya. No obstant això, moltes d’elles no tenen la residència al nostre país, ja sigui perquè són estrangers o perquè són ciutadans espanyols que s’han anat a viure fora.

Tot i comptar amb la nacionalitat espanyola, a l’estar vivint en un altre estat i, per tant, tributant en aquest, no podran demanar un préstec hipotecari tradicional; hauran de sol·licitar una hipoteca per a no residents.

A continuació, analitzarem en què consisteixen aquest tipus de préstecs i quins requisits es necessiten per accedir-hi.

Què es considera ciutadà no resident?

Es considera ciutadà no resident aquella persona que no ha estat al país més de 183 dies al llarg d’un any natural i que no té a Espanya la seva residència fiscal. Així, totes les persones que siguin no residents hauran de demanar aquest tipus d’hipoteques; la resta podran optar a una hipoteca tradicional.

Cal tenir en compte que els estrangers que tributin a Espanya podran adquirir una hipoteca normal. Per tant, les hipoteques per a no residents no depenen de la nacionalitat de la persona que les sol·licita, sinó d’on pagui els seus impostos.

Quines condicions tenen les hipoteques per a no residents?

Les hipoteques per a no residents compten amb condicions força més exigents. I és que en cas d’impagament, és pràcticament impossible embargar béns de l’estranger, de manera que l’única garantia que tindrà el banc és l’immoble a Espanya sobre el qual ha concedit la hipoteca.

Període d’amortització menor. El temps màxim per amortitzar aquest tipus d’hipoteques és de 30 anys, encara que l’habitual són 20.
Menys percentatge de finançament. Els diners prestat per l’entitat bancària serà d’entre el 50% i el 80% de la valor de la taxació de l’immoble o de l’preu de la compravenda. En el cas que la hipoteca estigui destinada a comprar una segona residència, l’import rares vegades pot superar el 60%.
Tipus d’interès més elevats. Els tipus que s’apliquen solen ser més alts; gairebé sempre estan per sobre de l’1,75% a tipus fix i de l’1,10% a tipus variable.
A més, en les hipoteques per a no residents és més complex contractar productes vinculants, com domiciliar la nòmina o contractar algun tipus d’assegurança, per millorar les condicions.
No totes les entitats la concedeixen. Atès que, com apuntàvem, el risc per als bancs és més gran, molts d’ells no donen aquest tipus d’hipoteques.


Com es contracten les hipoteques per a no residents?

Encara que algunes entitats financeres accepten rebre la documentació per correu electrònic o postal, la majoria exigeixen la presentació dels documents originals en persona, així com la signatura davant notari.

No obstant això, gairebé tots els bancs tenen un apartat específic a la seva pàgina web a través de el qual les persones no residents poden sol·licitar tota la informació que necessiten i resoldre els dubtes que els puguin sorgir a l’respecte.

Documentació necessària per demanar una hipoteca per a no residents

Els documents que es necessiten per sol·licitar hipoteques per a no residents han d’estar traduïts a l’espanyol i són:

Fotocòpia de l’DNI, NIE o passaport
contracte laboral
Tres últimes nòmines al país de residència
Moviments bancaris dels últims 6 mesos
Sis últims rebuts de deutes pendents, com préstecs o hipoteques
Certificat de residència fiscal
Declaració de la renda
Certificat de no resident
Informe de risc creditici
A més de presentar aquesta documentació, la majoria de les entitats obligaran a les persones que vulguin accedir a una hipoteca per a no residents disposar d’un compte bancari amb seu a Espanya.

Per finalitzar, cal destacar que la nova llei hipotecària 2019 permet a l’hipotecat convertir el préstec a la moneda estrangera de país en el qual tingui la seva residència principal o la majoria dels seus béns, de manera que algunes persones que reben els seus ingressos en determinada divisa, tindrà més complicat obtenir finançament que abans de l’entrada de la LCCI de juny de 2019

Font Habitaclia 23 de agosto, 2021

Compare Listings