Your search results

Garantia API- Col.legi API Girona

Posted by info@inmocosta.com on 24/12/2016
0

GARANTIES

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
El col·legiat/da està emparat/da per una assegurança de la responsabilitat civil que garanteix els danys i perjudicis que pugui causar durant l’exercici de la seva activitat amb un capital miním per establiment obert al públic de 100.000,00 €uros. 600.000,00 €uros per any, per cobrir la seva funció mediadora, la de perit judicial i extrajudicial, la comercialització d’apartaments turístics, la gestió dels arrendaments, pel seu servei de la “Sociedad Pública de Alquiler” i la de taxador hipotecari.

ASSEGURANÇA DE GARANTIA I CAUCIÓ
El col·legiat/da està emparat/da per una garantia i caució pel desenvolupament de la seva activitat mediadora per respondre de les quantitats que rep en l’exercici de l’activitat, fins que aquestes quantitats siguin posades a disposició de les persones destinatarias. L’import mínim de la garantia és de 60.000,00 € per establiment obert al públic i any de cobertura.

Compare Listings