Your search results

Política de privacitat

RUIZ REGÀS INMOCOSTA S.L. garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal que han sigut aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de RUIZ REGÀS INMOCOSTA S.L. i seran utilitzades amb la finalitat de contestar les sol·licituds realitzades pels usuaris i per envair la informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació.

En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció d’aquests. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets:

Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a RUIZ REGÀS INMOCOSTA S.L. amb domicili a AVINGUDA DE GRÈCIA 26, 17258 L’ESTARTIT, GIRONA o a l’adreça de correu electrònic INMOCOSTA@INMOCOSTA.COM incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

 

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a RUIZ REGÀS INMOCOSTA S.L. si aquesta empresa està tractant les seves dades
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservades per RUIZ REGÀS INMOCOSTA S.L. per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: RUIZ REGÀS INMOCOSTA S.L. deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguin que les seves dades siguin tractades per una altra persona, RUIZ REGÀS INMOCOSTAL. li facilitarà les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment:

En cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control:

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què RUIZ REGÀ INMOCOSTA S.L. està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

Compare Listings