Your search results

La compravenda d’habitatge va registrar un creixement interanual de el +13,5 % durant 2016

Posted by info@inmocosta.com on 27/02/2017
0

L’estadística mensual que publica el Consell General del Notariado indica que la compravenda d’habitatges va registrar en 2016 una expansió interanual del 13,5 % (14,8 % en termes desestacionalizados) i que el preu del m2 dels habitatges venuts l’any va ser d’1.309 €, la qual cosa suposa un encariment del 2,4 % interanual.

Amb les últimes dades conegudes per al mes de desembre, el mercat immobiliari completa un exercici marcat per la recuperació de les xifres mensuals, tant en termes de quantitats com en preus, expliquen els notaris.

El nombre de compravendes d’habitatges va augmentar fins a les 458.781 operacions. Aquest increment augmenta fins a el +14,8 % si considerem la sèrie corregida d’efectes estacionals. L’augment del nombre de compravendes es reparteix entre l’increment de les vendes d’habitatges trepitjo (+13,3 %), l’augment de la venda d’habitatges unifamiliars (+14,3 %) i la venda d’altres immobles (+12,9% interanual).

En el cas dels pisos, les compravendes dels de segona mà van mostrar una expansió de el + 16,1 %, enfront de la contracció experimentada per la compravenda de pisos nous amb un – 7,6 %.

En termes de preu mitjana, el m2 dels habitatges comprats en 2016 va ser d’1.309 €, reflectint així un encariment de el + 2,4 % interanual. Aquest increment del preu del m2 dels habitatges es deu tant a l’augment del preu dels pisos (+2,9 % interanual) com a l’encariment dels habitatges unifamiliars (+ 1,0 % interanual). Dins dels pisos, el m2 dels de segona mà es va situar en els 1.431 € (+3,5 % interanual) i el dels pisos nous d’1.827 € (+4,9 % interanual).

Per tot això, el mercat immobiliari espanyol va consolidar la senda de creixement observada des de 2014. Per als primers mesos de 2017 s’espera que les xifres del mercat continuïn amb la senda de creixement observada en 2016, conclouen.

Compare Listings