Your search results
Posted by info@inmocosta.com on 29/09/2020
0

Repassem els avantatges i la lletra petita de les millors alternatives de moment.

La banca encara la recta final de l’any sumida en la guerra hipotecària. Després dels mesos d’aturada de l’activitat provocat per la crisi del coronavirus, el sector financer torna a la càrrega a la tardor amb unes ofertes molt competitives.

En el cas dels préstecs a tipus fix, que han marcat un rècord de contractació en els últims mesos, trobem fins a cinc alternatives que permeten finançar fins al 80% de el preu de compra de l’habitatge habitual, sense comissió d’obertura i amb un termini de devolució a 30 anys. Totes tenen un tipus d’interès inferior a la mitjana històrica de l’euríbor, tot i que amb condicions. Repassem de la mà de l’comparador d’idealista / hipoteques les principals característiques de cadascuna d’elles:

Hipoteca fixa a 30 anys de BBVA
El préstec a tipus fix per a la compra d’habitatge habitual de BBVA està subjecte a un tipus d’interès de l’1,45% (2,32% TAE). És el més baix de el rànquing, encara que incloent aquestes bonificacions: domiciliar la nòmina, contractar l’assegurança de llar amb l’entitat i també l’assegurança de vida. Per a una hipoteca de 150.000 euros i un termini de devolució de 30 anys, aquestes condicions es tradueixen en una quota mensual d’uns 514 euros.

En cas que el client no estigui interessat en domiciliar la nòmina i contractar les assegurances, el tipus d’interès puja fins al 2,45% (2,93% TAE), més alt que els que ofereixen actualment Evo i Openbank sense bonificacions.

A l’igual que les altres ofertes, aquesta hipoteca no té comissió d’obertura, encara que el client sí ha d’assumir una penalització en cas d’una amortització anticipada, ja sigui parcial o total. La comissió a pagar en aquest cas és la que fixa la llei hipotecària que va entrar en vigor al juny de 2019: un 2% durant els primers 10 anys i un 1,5% a partir de llavors.

Hipoteca fixa a 30 anys d’Evo
La millor oferta d’Evo a tipus fix ia un termini de 30 anys està subjecta a un tipus d’interès de l’1,55% (1,91% TAE), el que es tradueix en una quota d’uns 521 euros per un import de 150.000 euros. Tot i que aquesta quantitat és una mica superior a la de BBVA, en aquest cas el gran avantatge és que el client no necessita domiciliar la nòmina ni contractar assegurances. És a dir, l’interès es manté intacte fins i tot sense bonificacions.

Per si fos poc, no estableix comissió d’obertura ni de cancel·lació anticipada, ja sigui parcial o total, i estableix la possibilitat de tenir dues assegurances gratis per al primer titular de l’préstec. Ara bé, el seu principal desavantatge és que Evo està adoptant una política restrictiva de riscos pel que fa a la captació de nous clients.

Hipoteca fixa a 30 anys d’Openbank
Openbank, el banc digital de Santander, entra a la llista de les hipoteques fixes a 30 anys més competitives de moment amb un préstec subjecte a un interès de l’1,75% (1,94% TAE), el que suposa pagar al voltant de 536 euros a l’mes per a una hipoteca de 150.000 euros.

Ara bé, per aconseguir aquestes condicions, el client ha domiciliar la nòmina i contractar l’assegurança de llar amb l’entitat. I és que, en absència d’aquestes bonificacions, el tipus d’interès a pagar és un 2,15% (o 2,16% TAE).

Entre els avantatges que té aquest préstec està que no estableix comissió d’obertura ni d’amortització parcial, encara que sí penalitza la cancel·lació total de l’préstec: el client ha de pagar un 2% si es produeix en els primers 10 anys o un 1,5% a partir de llavors. A més, i tot i que després de l’entrada en vigor de la llei hipotecària el client ha d’assumir la despesa de la taxació de l’habitatge i les còpies de l’escriptura que sol·liciti, Openbank es compromet a desemborsar el cost de la taxació de l’habitatge subjecte a la operació de finançament.

Hipoteca fixa a 30 anys de Liberbank
A l’igual que Openbank, el préstec fix a 30 anys més competitiu de Liberbank té un tipus d’interès de l’1,75% (encara que si escau la TAE arriba al 2,18%), sempre que el client domiciliï la nòmina i contracti amb l’entitat l’assegurança de llar. Amb aquestes condicions, la quota mensual a pagar per un préstec de 150.000 euros serien uns 536 euros.

En canvi, sense bonificacions el préstec s’encareix respecte a la seva competidora, ja que arriba al 3,2% (3,63% TAE), i es converteix en el tipus d’interès més alt de el rànquing.

A l’igual que les altres hipoteques fixes a 30 anys, lliura a el client de pagar comissió d’obertura, encara que sí penalitza l’amortització anticipada, ja sigui parcial o total. A l’igual que BBVA, la comissió és la que estableix la normativa (2% en els primers 10 anys de vida de l’préstec, i un 1,5% a partir de llavors). Una altra de les seves desavantatges és que exigeix ​​a l’hipotecat uns ingressos mensuals superiors als 3.000 euros.

Hipoteca fixa a 30 anys de Bankia
Bankia és la cinquena entitat més destacada en el rànquing de les millors hipoteques fixes de moment a 30 anys, encara que amb un tipus d’interès més elevat. En concret, l’interès és de l’1,85% (2,16% TAE), el que es correspon amb una quota de 543 euros a l’mes per a un préstec de 150.000 euros.

A més, aquest interès està subjecte a la domiciliació de la nòmina en l’entitat, i sempre que els ingressos superin els 3.000 euros a l’mes. De no voler (o poder) beneficiar-se d’aquesta bonificació, el tipus d’interès arribaria al 2,85% (3,09% TAE), sent el segon més alt de les cinc ofertes analitzades sense bonificació i el més elevat, incloent la bonificació .

Això no obstant, com a punts positius destaca que no estableix comissió d’obertura ni tampoc de cancel·lació anticipada.

Font: Idealista NEWS

Compare Listings