Your search results

Blog Archives

user image

2016 compleix les previsions: es venen més d...

Feb 14, 2017
Les previsions dels experts sobre com s’estaven comportant les vendes d’habitatges anaven ben encaminades. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha confirmat que durant 2016 ...
Continue reading

Compare Listings