Your search results
Posted by info@inmocosta.com on 07/10/2017
0

El nombre de llars espanyoles amb accés a Internet augmenta al 83,4%

El 83,4% de les llars espanyoles té actualment accés a Internet, enfront del 81,9% de fa un any, segons es desprèn de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies d’Informació i Comunicació en les Llars, TIC-H 2017, realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’informa destaca que a Espanya existeixen més de 13,5 milions d’habitatges familiars amb accés a Internet per banda ampla, la qual cosa representa el 99,8% dels habitatges que han declarat el tipus de connexió a Internet.

Així mateix, l’estudi apunta que el principal tipus de connexió a Internet per banda ampla és l’establert a través d’un dispositiu de mà (telèfon mòbil d’últimes generacions – almenys 3G -, etc.) amb un 76,1%, seguit de la xarxa de cable o fibra òptica (49,3%), ADSL (41,7%), les connexions mòbils de banda ampla –via mòdem USB o targeta– (7,6%) i altres connexions fixes de banda ampla – via satèl·lit, *WiFi públic o *WiMax – (7,4%).

En aquest sentit, incideix en l’increment en xarxa de cable o fibra òptica (11,8 punts més que l’any anterior) i en el descens en més de sis punts en la connexió per ADSL, de tal forma que la línia ADSL ha perdut la primacia en les connexions fixes de banda ampla.

Les llars sense accés a Internet diuen que no ho necessiten (67,7%), que tenen pocs coneixements per usar-ho (43,7%), que els costos de l’equip són massa alts (30,5%) i que els costos de connexió resulten massa elevats (29,9%).

Sobre la implantació d’aparells tecnològics en les llars, l’estudi indica que el 78,4% de les llars amb almenys un membre de 16 a 74 anys té ordinador (1,3 punts més que el de l’any passat); el 52,4% de les llars té ‘*tablet’; el 99,5% disposa de telèfon (fix o mòbil) i el 75,5% té tots dos tipus de terminals.

En aquest punt, l’informe recull que un 2,1% de les llars té únicament de telèfon fix, enfront del 21,9% que explica exclusivament telèfon mòbil. A més, destaca que la implantació del telèfon mòbil ha crescut un 0,7% aquest any pel que fa a 2016 fins a situar-se en el 97,4% de les llars.

Comerç electrònic

En relació amb el comerç electrònic, l’estudi assenyala que el 40% dels enquestats ha comprat a través d’Internet en els tres últims mesos (+5,1 punts respecte a 2016), i que quatre de cada deu persones de 16 a 74 anys han comprat a través d’Internet en els tres últims mesos.

D’aquesta forma, més de 17 milions de persones (el 49,9% de la població) han realitzat operacions de comerç electrònic en l’últim any. Els allotjaments vacances (54,1%), material esportiu, roba (53,5%), entrades per a espectacles (47,6%) i altres serveis per a viatges (44,7%) són els productes i serveis més comprats.

Respecte a 2016, els usuaris de comerç electrònic han comprat menys vegades i han gastat menys en els tres últims mesos. En concret, el nombre mitjà se situa entorn de 4 compres (0,3 punts menys que en 2016) i la despesa mitjana benvolguda és d’uns 250 euros en aquests tres mesos (20 euros menys que l’any anterior). No obstant això, la despesa mitjana de cada compra, de 63 euros, és similar al de 2016.

Per edats, la participació més alta es dóna en el grup de 25 a 34 anys (57,2%) seguit del de 35 a 44 anys (52,2%) i del de 16 a 24 anys (49,2%). A partir dels 45 anys, l’indicador va descendint gradualment segons augmenta l’edat, fins a arribar al 10,1% en les persones més majors, les de 65 a 74 anys, com recull la recerca de l’INE.

 

Working in home office

 

Ús d’Internet

D’altra banda, l’informe assenyala que la posició de telèfon mòbil entre els menors espanyols s’incrementa significativament a partir dels 10 anys, fins a aconseguir el 94% en la població de 15 anys. En concret, el 70% de les noies disposen de mòbil, enfront del 68,2% dels nois.

A més, el 95,1% dels menors d’edat que resideixen a Espanya navega per Internet i el 92,4% fa ús de l’ordinador. La recerca assenyala també que, dels quals utilitzen l’ordinador, un 93,9% són noies, enfront del 91,1% que són nois. També les menors utilitzen més Internet (95,2%) que els nois (94,9%). Per edats, els resultats suggereixen que l’ús d’ordinador i Internet és una pràctica majoritària en edats anteriors a 10 anys.

Respecte a l’ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre persones amb edats compreses entre els 16 i els 74 anys, l’estudi apunta que 29 milions de persones han utilitzat Internet en els tres últims mesos, la qual cosa suposa el 84,6% de la població de 16 a 74 anys, quatre punts més que en 2016.

Així, el 94,5% s’ha connectat almenys una vegada a la setmana en els tres últims mesos. L’informe de l’INE posa de manifest que aquests usuaris són prop de 27,5 milions de persones (el 80% de la població). A més, prop de 24 milions de persones (gairebé el 69% de la població de 16 a 74 anys) són usuaris intensius d’Internet, ja que ho usen diàriament.

Per grups d’edat, l’ús d’Internet en edats compreses entre els 16 i els 24 anys és gairebé universal (98%) i va descendint gradualment conforme augmenta l’edat. A partir dels 55 anys l’indicador descendeix notablement i aconsegueix un mínim en el grup d’edat de 65 a 74 anys (43,7%), segons l’enquesta de l’INE.

Quant a l’ús de dispositius mòbils, el 91,7% dels internautes enquestats assegura haver usat algun per navegar per Internet fora del seu habitatge habitual o del treball. El 90,4% ha accedit a través del telèfon mòbil (el 81,9% via xarxa de telefonia mòbil i el 69,5% via *WiFi), enfront del 39,3% que diu haver-ho fet amb l’ordinador portàtil.

TIC segons nacionalitat

L’enquesta apunta que el percentatge d’espanyols (84,2%) que usen Internet és inferior al dels usuaris estrangers que se situa en el 88,1% (gairebé quatre punts en 2017), alguna cosa que succeeix també amb els usuaris freqüents (79,8% d’espanyols enfront de 82,1% d’estrangers). No obstant això, realitzar compres a través d’Internet és major en el cas dels espanyols (més d’11 punts).

Respecte a les habilitats tecnològiques, els enquestats destaquen copiar o moure fitxers o carpetes (67,0%) i transferir fitxers entre un ordinador i altres dispositius – com a càmeres digitals, telèfons mòbils – (63,1%).

Sobre l’ús de xarxes socials, el 67,6% ha participat en els últims tres mesos en Facebook, Twitter o YouTube. En aquest cas, els més participatius són els estudiants (90,4%) i els joves de 16 a 24 anys (90,0%). Per sexe, la participació de les dones (70%) és major que la dels homes (65,2%).

L’estudi assenyala que el 61,5% de les persones que han usat Internet en l’últim any ha contactat o interactuat amb les administracions o serveis públics, és a dir, el 52,3% del total de la població de 16 a 74 anys (2,2 punts més que en 2016). A més, destaca que els que més interactuen són els ciutadans amb edats compreses entre 25 i 54 anys d’edat.

Per forma d’interactuar, el 54,9% d’usuaris d’Internet en l’últim any declara haver obtingut informació de les pàgines web de l’Administració, el 42,8% afirma haver descarregat formularis oficials i el 39% ha enviat formularis emplenats.

Finalment, les regions amb més usuaris d’Internet en els tres últims mesos són la Comunitat de Madrid, Balears, Aragó, Comunitat Foral de Navarra, Catalunya i País Basc, totes elles per sobre de la mitjana espanyola. Les comunitats nomenades, juntament amb Canàries, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, presenten també major percentatge en ús freqüent d’Internet que la mitjana espanyola.

 

Compare Listings