Your search results

Nova LLei hipotecaria

Posted by info@inmocosta.com on 22/07/2019
0

Aquestes són les tres preguntes més freqüents que responen els notaris en matèria d’hipoteques

A Espanya es signen centenars d’hipoteques al dia. La compra d’un habitatge és una de les decisions en la vida de la majoria de les persones i la signatura d’un préstec, un procés que suscita molts dubtes entre els consumidors.

Sobretot en els últims mesos, davant la arriba de la nova llei hipotecària i tots els canvis que porta amb si. El passat 17 de juny va entrar en vigor aquesta legislació, que inclou entre altres moltes coses l’obligació del banc d’enviar amb antelació la documentació perquè client el revisi juntament amb un notari abans de la signatura. També destaca la limitació de les comissions per amortització anticipada, la possibilitat de convertir una hipoteca variable en una fixa de manera més senzilla i barata, així com la prohibició d’incloure clàusules abusives com les terra.

En aquest escenari, el Consell General del Notariat ha resumit les tres qüestions més freqüents que pregunten els consumidors als notaris en matèria d’hipoteques. Es plantegen, per exemple, si després de la nova llei poden elegir el que vulguin, si han de revisar la documentació a soles amb ell o què és una oferta vinculant. I això és el que respon a cadascuna d’aquests dubtes:

  1. ¿M’he de reunir a soles amb el notari abans de signar l’escriptura de préstec?
    La resposta és rotundament si. Segons els notaris, “la nova normativa ve a reforçar la protecció al consumidor i la seguretat jurídica de la fase precontractual dels préstecs hipotecaris, atribuint als notaris una important funció. Els notaris han de assegurar-se que les entitats financeres han lliurat als ciutadans tota la informació que estableix la llei i proporcionar-los un assessorament imparcial i gratuït. Tot això, com a mínim, en els 10 dies anteriors a l’autorització i signatura de les escriptures dels préstecs hipotecaris “.
  2. Ara els clients tenen dret a triar el notari, com ho he de fer?
    La nova llei deixa molt clar que té dret a triar notari la persona que contracta el préstec. Pot elegir el notari que prefereixi, apropant-se a la seva notària o per internet. Si es decanta per aquesta segona opció, explica el CGN, només cal entrar a la web del notariat i punxar en l’apartat ¿Va a contractar un préstec hipotecari? Trieu notari “. Allà se li indiquen els passos a seguir, que són molt senzills.

Tots els notaris estan preparats, professional i tècnicament, per atendre els ciutadans sota el paraigua d’aquesta nova llei. L’objectiu és que tot sigui més transparent i segur i que el consumidor rebi del notari assessorament imparcial i gratuït.

3.- El banc m’ha comunicat que properament em farà arribar una oferta vinculant. Què és exactament?
És un document en el qual l’entitat financera reflecteix les condicions i característiques del préstec hipotecari que es compromet a complir amb el seu client. S’emet una vegada que el client hagi mostrat la seva voluntat de contractar un préstec hipotecari, disposi de la taxació de l’immoble i s’hagin efectuat les oportunes comprovacions sobre la situació registral de la finca i la capacitat financera del prestatari.

El banc ha de presentar-la per escrit, tenint un termini de vigència no inferior a 14 dies naturals des de la data de lliurament, i ha d’anar signada. “Aquí ja no parlem d’unes condicions genèriques, sinó que són unes condicions úniques i exclusives per al client, depenent normalment de la seva capacitat financera i de l’immoble que va a hipotecar”, detallen els notaris.

Compare Listings