Your search results

Perquè un col·legiat API ?- Col.legi Oficial API

Posted by info@inmocosta.com on 10/04/2017
0

En un mercat tan ampli, (i complex), com és l’immobiliari, és de cabdal importància saber què és el que s’ha de tenir en compte a l’hora de contractar els serveis d’un agent immobiliari.

Si bé és cert que durant els últims anys la poca regularització de l’activitat de mediació immobiliària ha provocat el deteriorament de la imatge del sector, que també ho és recentment a Catalunya s’han establert normatives que pretenen afavorir la transparència en el sector de l’habitatge i garantir la protecció dels consumidors (Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, Decret 12/2010, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris).

En virtut d’aquesta nova normativa, des del 9 de setembre de 2010 entra en vigor el Registre d’Agents Immobiliaris a Catalunya, el qual estan obligats a inscriure’s tots els agents immobiliaris que operen a Catalunya.

 

Compare Listings