Your search results

Cancel·lació registral de la hipoteca: què és, com es fa i quant costa?

Posted by info@inmocosta.com on 24/01/2023
0

Cancel·lació registral de la hipoteca: què és, com es fa i quant costa?

  • La cancel·lació registral de la hipoteca és un tràmit opcional al qual poden accedir els usuaris una vegada hagin acabat de pagar el seu crèdit hipotecari per a deixar el seu habitatge hipotecat lliure de càrregues.
  • El cost d’aquest tràmit, que pot realitzar l’usuari pel seu compte o deixar a les mans del banc, sol situar-se entorn d’una mitjana de 1.000 euros, i inclou els costos de notaria, gestoria i registre.
  • Quant temps es pot estar sense pagar la hipoteca.

La cancel·lació registral de la hipoteca és un tràmit registral que permet deixar l’habitatge hipotecat lliure de càrregues. Aquest tràmit, que sol realitzar-se quan els usuaris han acabat de pagar totes les quotes del seu crèdit hipotecari, serveix per a demostrar que s’ha saldat el deute amb el banc prestador i pot ser de gran utilitat tant si es vol vendre l’immoble com si es vol utilitzar l’habitatge com a aval per a demanar un nou crèdit.

Aquest tràmit no és obligatori, sinó opcional, però així i tot es recomana fer-ho per a evitar que el banc pugui realitzar qualsevol tipus de reclamació a posteriori. Per a dur-ho a terme, els usuaris han de seguir les següents instruccions, recopilades pel propi Banc d’Espanya en la seva pàgina web:

  • Sol·licitar al banc prestador el certificat de deute zero, un document que acredita que s’ha acabat de pagar la hipoteca. L’entitat bancària haurà de lliurar-nos el document de manera immediata i gratuïta.
  • Lliurar el certificat de deute zero a una notaria. En aquest cas, hem de decidir si els tràmits els realitzarem nosaltres mateixos pel nostre compte o si els realitzarà el banc. En cas que vulguem que el banc s’encarregui del procés, l’entitat podrà cobrar-nos les comissions i despeses corresponents a la tramitació, encara que haurà d’informar-nos prèviament dels costos. Dins d’aquests costos, no obstant això, no podrà incloure el tràmit de la signatura ni el desplaçament a la notaria.
  • Sol·licitar i emplenar el document d’Actes Jurídics Documentats (IAJD) en una delegació de la nostra comunitat autònoma. Malgrat ser un pas obligatori, els usuaris estan exempts de pagar aquest impost.
  • Una vegada s’hagi obtingut la còpia de l’impost, el certificat de deute zero i l’escriptura, s’haurà d’acudir al Registre de la Propietat per a fer efectiva la cancel·lació. Depenent del valor de la hipoteca, s’assignarà uns aranzels registrals o altres.

Quins són els costos de la cancel·lació registral de la hipoteca?

A pesar que la cancel·lació registral de la hipoteca estigui exempta d’impostos, els usuaris han d’assumir uns costos per a realitzar aquest tràmit, tant si el duen a terme pel seu compte com si decideixen que el banc el gestioni. Segons assenyalen des de Helpmycash, el cost mitjà d’aquest procés sol situar-se entorn d’uns 1.000 euros, en cas que l’usuari decideixi encarregar-se pel seu compte.

Aquests costos, segons apunten des del comprador, es divideixen en tres categories: les despeses de notaria, els de registre i els de gestoria. Les despeses de notaria són aquells que recullen el preu que cobra el notari per elaborar l’escriptura de cancel·lació i varien depenent de l’import de la hipoteca. De mitjana, no obstant això, des de Helpmycash apunten a un cost d’uns 450 euros.

Les despeses de registres representen el preu del que cobra el registrador per eliminar la càrrega hipotecària sobre l’habitatge. Igual que ocorre amb les despeses de notaria, aquestes despeses també es calculen en aplicar un percentatge sobre l’import original del crèdit hipotecari, per la qual cosa el cost variarà depenent dels diners que li hàgim demanat al banc. Així i tot, Helpmycash apunta a un cost mitjà de 250 euros.

Les despeses de gestoria, per part seva, fan referència al preu que cobrarà la gestoria per dur a terme tot aquest tràmit. En aquest cas, el preu dependrà de la tarifa de cada companyia, i no de l’import del crèdit hipotecari. Des de Helpmycash calculen que el cost mitjà d’aquestes despeses és d’uns 300 euros.

Si decidim que el banc sigui el que s’encarregui de procedir amb la cancel·lació registral, és probable que hàgim d’assumir comissions que augmentin el cost del procés. Per això, és recomanable que, abans de conducta amb qualsevol tràmit, comparem diferents opcions per a trobar aquella que millor s’ajusti als nostres interessos.

Compare Listings